2 of 3-staps wandelritme

Bij een klinische analyse van iemands looppatroon zijn er veel kenmerken waar te nemen. Het aantal slagen in de loopcyclus is heel gemakkelijk te objectiveren. Deze observatie geeft ook veel informatie over het loopvermogen.

HomeBlog

Klinische ganganalyse: de nuances van de loopcyclus begrijpen

Bij een klinische analyse van iemands looppatroon zijn er een aantal kenmerken die aandacht verdienen. Hiervan komt het aantal tellen (loopritme) waaruit de loopcyclus bestaat naar voren als een sleutelelement dat gemakkelijk te objectiveren is en dat cruciale informatie biedt over het loopvermogen. De wandeling kan in 2 tellen of in 3 tellen.

De wandeling in 2 stappen: het ritme van gezondheid

Het loopritme van een gezond persoon op een vlakke ondergrond wordt meestal omschreven als “twee stappen”. Deze cyclus bestaat uit een rechtervoetstand gevolgd door een linkervoetstand. Bij observatie ontvouwt de beweging zich harmonieus, volgens een regelmatige opeenvolging van “rechts – links – rechts – links” of “1-2-1-2”. Het tijdsinterval tussen 1-2 en 2-1 blijft constant.

Lopen met kruk

Zelfs met een kruk behoudt een gezond persoon de synchronisatie tussen de beweging van de kruk en die van het andere been. De ritmische opeenvolging blijft bestaan en het interval tussen 1-2 en 2-1 blijft onveranderd. Het gebruik van een kruk heeft geen invloed op de loopsnelheid of -vloeiendheid.

Mensen met hemiplegie: de uitdaging van motorische stoornissen

Voor een persoon met aanzienlijke motorische problemen, vooral aan het begin van de revalidatie, kan het lopen spontaan evolueren in de richting van het “3-stappen gangritme” model. Deze cyclus bestaat uit één tel voor het bewegen van de wandelstok, een tweede tel voor het bewegen van één voet en een derde tel voor het bewegen van de andere voet. De volgorde wordt “wandelstok – linkervoet – rechtervoet – wandelstok – linkervoet – rechtervoet” (voor een wandelstok in de rechterhand), of “1-2-3-1-2-3”. De tijd die besteed werd aan het dubbel staan op beide voeten was significant langer, wat evenwichtsproblemen weerspiegelde.

Aanpassingen in moeilijke situaties: De 3-stappen-wandeling voor veiligheid

Het is interessant om op te merken dat zelfs een gezond persoon in lastige situaties, zoals in de bergen, de driestappenloop kan toepassen om zijn veiligheid te garanderen.

Wheeleo®: een nieuwe definitie van lopen voor vroegtijdige revalidatie

Om vroegtijdig en spontaan lopen in twee stappen te vergemakkelijken, kan het gebruik van een Wheeleo® verstandig zijn. Wheeleo® biedt met zijn constante ondersteuning op de grond extra ondersteuning tijdens de hele loopcyclus, waardoor het lopen vloeiender, stabieler, sneller en comfortabeler wordt. Als je iemand observeert die gewoonlijk in drie stappen loopt met een conventionele wandelstok, kan de volgorde spontaan veranderen in lopen in twee stappen.

Door het gebruik van de Wheeleo® respecteren patiënten hun behoefte om altijd met twee voeten op de grond te staan, terwijl ze een normaler looppatroon krijgen.

Vergelijkend: Het wandeltempo aanpassen aan de situatie

Concluderend kan gesteld worden dat observatie van de loopcyclus waardevolle informatie geeft over de motorische vaardigheden. Inzicht in de verschillen tussen de twee- en driestaps looppatronen stelt ons in staat om onze interventies aan te passen en zo de revalidatie te vergemakkelijken en de motorische onafhankelijkheid te behouden.

Test de Wheeleo®

Vul dit korte formulier in zodat we contact met je kunnen opnemen om een test af te spreken.

×